VAN DEN DOLDER MEDICAL SERVICES 

 Medische keuringen  | Reizigersadvisering |  Medische verklaringen

  • kfzf_45392859_cm-a
  • kfzf_43432105_cm-a

Medische sportkeuring 

Soms is een medische keuring vereist wanneer u aan een sportactiviteit wil deelnemen. De inhoud van de sportkeuring verschilt en hangt af van het doel waarvoor u een medische keuring dient te ondergaan. Zo zijn er medische keuringen waarbij een screenend onderzoek van uw gezondheid plaatsvindt, maar ook zijn er uitgebreide onderzoeken waarbij ook een inspanningstest en spirometrie (longfunctieonderzoek) nodig is.

Een aantal situaties waarvoor een medisc
he sportkeuring nodig of gewenst is:

  • Voor deelname aan sportevenementen in het buitenland.
  • Als onderdeel van de toelatingsprocedure voor een sportopleiding zoals de ALO of CIOS.
  • Op eigen verzoek wanneer u een intensief sportprogramma wil gaan volgen.

Wat dient u mee te nemen naar de keuring?

Het formulier dat door de organisatie aan u wordt verstrekt en ingevuld dient te worden door een arts neemt u mee naar de keuring.

Hoelang duurt een medische sportkeuring?

Afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek duurt een medische sportkeuring doorgaans tussen de 20 en 40 minuten.

Bellen
Map
Info