Medische keuringen - Amsterdam

Van den Dolder Medical Services Medische verklaring

Wanneer is een medische verklaring nodig?

Voor uiteenlopende activiteiten, voorzieningen, gebeurtenissen is soms een medische verklaring nodig. Voor bepaalde beroepen, activiteiten, werkgerelateerde functies, Deze medische verklaring dient in sommige gevallen te zijn afgegeven door een onafhankelijk arts. In Nederland wenden de meeste mensen zich bijvoorbeeld vaker als eerst naar de eigen huisarts voor medische verklaringen. Echter, een huisarts is geen onafhankelijk arts en in Nederland is bepaald dat een huisarts in veel gevallen geen verklaring over zijn eigen patiënten af zal geven. De KNMG heeft hierover duidelijke richtlijnen geschreven. 

Kan ik een medische verklaring krijgen?

Wij stellen medische verklaringen op als daar duidelijke richtlijnen over bestaan of duidelijke protocollen. Ook wanneer objectief informatie op te vragen is bij bijvoorbeeld de huisarts of andere behandelaren, dan kunnen wij u helpen met een medische verklaring. Wij kunnen nooit informatie zonder toestemming van u of zonder een machtiging van u opvragen. 

Neem altijd van tevoren met ons contact op; zo kunnen we alles goed voorbereiden en indien er nog aanvullende informatie nodig is voor de verklaring dan kan dat op tijd in gang worden gezet. 


Bellen
Map
Info